کارخانه قارچ دکمه ای درجه 2

کارخانه های زیادی در تولید قارچ صدفی فعال هستند، از بین آن ها می توان به کارخانه قارچ دکمه ای درجه 2 اشاره کرد. قارچ ها در سالن های خاص تولید قارچ کشت می شوند.
کارخانه قارچ دکمه ای سفید درجه 2 یکی از هزاران کارخانه تولید قارچ می باشد. قارچ ها در سالن هایی کشت می شوند که دارای ویژگی خاصی هستند. هوای سالن های تولید قارچ باید دمای ثابتی داشته باشد و عاری از هرگونه گردوغبار و میکروب باشد. قارچ ها فواید زیادی برای بدن دارند و دارای موادی می باشند که دیگر سبزیجات فاقد آن ها هستند.