خوردن کلوچه و مسقطی موجب جوان شدن پیرزن شد

فساد ناشی از رشد کپک در کلوچه و مسقطی بسیار زیاد است. فساد از نظر ارگانولپتیکی یا رشد میکروبی بیماریزا در کیک ها به دلیل ماهیت مواد مورد استفاده در کیک، نسبتاً کم است.

آلودگی پس از پخت ناشی از اسپورهای کپک موجود در اتمسفر، در طی عملیات حمل و نقل بعدی مانند خنک‌سازی، تکمیل و بسته‌بندی کلوچه و مسقطی رخ می‌دهد. از یک شرکت روش‌های نگهداری مشابه با روش‌های نگهداری محصولات نانوایی را می‌توان برای کلوچه (نوع کیک) استفاده کرد.

مهارکننده‌های کپک (مانند پروپیونات‌ها، سوربات‌ها و اتانول)، بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده، پاستوریزاسیون، انجماد و غیره در مقالات مربوطه ذکر شده‌اند.

افزایش عمر مفید کیک و کلوچه و مسقطی و سایر محصولات پخته شده ممکن است با استفاده از یک ماده یا تغییر فرآیند یا ترکیبی از بسیاری از تغییرات جایگزین مطابق با قوانین مواد غذایی، در دسترس بودن مواد و هزینه، پذیرش مصرف کننده و روندهای اجتماعی حاصل شود.

دستکاری موادی که سرعت از دست دادن رطوبت در طول نگهداری را کاهش می دهند، مانند شکر، گلیسرول، نمک و مواد نگهدارنده، ابزار قدرتمندی است که می تواند منجر به مهار قابل توجهی از رشد میکروبی کیک و در نتیجه گسترش معقول قفسه بدون کپک شود. زندگی را می توان به دست آورد.

هدف این مقاله اولویت بندی استراتژی هایی است که ممکن است در افزایش عمر مفید کیک استفاده شود. از آنجایی که مافین یک مخلوط چند جزئی است که توسط خمیر و مواد اختیاری اضافی (مانند امولسیفایرها، چربی، گلیسرول، شیر، نگهدارنده‌ها، اتانول و غیره) ساخته می‌شود، بررسی تأثیر یک جزء منفرد بر ماندگاری در ترکیب بسیار دشوار است.

با رفتار سایر اجزای مخلوط. به همین دلیل، پنج آزمایش فاکتوریل طراحی شد. به ویژه، تأثیر برخی از ترکیبات رایج منتخب کیک و برهمکنش آنها با سایر عوامل دخیل، بر ماندگاری بدون قالب در سه طرح آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد انتخاب شده شکر، گلیسرول، سوربات پتاسیم و یک عامل اسیدی (اسید سیتریک، دی استات سدیم و اسید تارتاریک) بودند.